Omlegging av fv 313 rundt Klokkerjordet blir 40 millioner dyrere

Artikkelen er over 1 år gammel

Omlegging av fv 313 ved Klokkerjordet har vært diskutert mange ganger. Den forventede kostnaden på 68,5 millioner kroner sprekker med hele 41,1 millioner kroner. Totalsummen for arbeidet er nå oppe i 109,6 millioner kroner.