- Vi ønsker en to-delt legevakt-løsning

Svele (H) og Vogt (Frp) er enige: Folk i Sande skal føle seg trygge på at de kan fortsette å reise til legevakten i Drammen.