Økonomien bekymrer prosjektrådmann i nye Holmestrand

Prosjektrådmann Hans Erik Utne ber fellesnemnda ta budsjett og økonomiplan for Sande og Holmestrand til orientering. Hvis ikke Sande kommune hadde brukt eiendomsskatten i driften ville Sande kommune gått med 7,5 millioner kroner i underskudd. I tillegg understreker han at salgsavtalen om Skafjell B2 skaper utfordringer.