Interessenter vil drive restaurant i næringslokalene – men det vil ikke utbygger ha noe av

Mens leilighetene i blokkene går unna som varmt hvetebrød, står salget av næringslokalene foreløpig på stedet hvil.