Fylkesrådmannens forslag om å bygge boliger på Bø-jordet i et langsiktig perspektiv vekker sterke reaksjoner i Sande, også blant politikerne.

Som omtalt før reagerer grunneier Otto Galleberg, faren John Galleberg og leder i Sande Landbrukslag, Hans Kristian Teien sterkt på forslaget i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i fylket (RPBA).

Og politikerne er heller ikke nådig.

- Jeg er svært overrasket og ikke minst skuffet og sint over forslaget fra fylkesrådmannen, sier Senterpartiets gruppeleder, Tove Ødeskaug.

- Pinlig, mener Venstres gruppeleder, Per Martin Berg.

Les mer om politikernes reaksjoner på forslaget i denne ukes papirutgave av Sande Avis.