I en foreløpig vurdering av områder som foreslås til boliger i fylkeskommunens Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) slår landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen fast følgende om Bø-jordet i Sande:

- Et byggeområde her vil være i konflikt med nasjonale interesser innen jordvern.

Som kjent har det vakt sterke reaksjoner at fylkesrådmannen i forslag til RPBA vil ha boliger på Bø-jordet for sammenbygging av sentrum og Dunihagen/Skafjellåsen.

Bonde og grunneier Otto Galleberg slo straks fast at det jordet er opptatt til matproduksjon, og samtlige politiske partier i Sande har uttalt at det er helt uaktuelt med boliger på Bø-jordet.

I september behandler fylkestinget RPBA, før den sendes ut på høring. Da skal Fylkesmannen si sitt til det endelige planforslaget, og har Bø-jordet overlevd den første politiske behandlingsrunden, vil Fylkesmannen gjenta budskapet om at boliger her er i strid med nasjonale jordvern-interesser.

Arealet i Skafjellåsen som blir foreslått til boliger i RPBA er ikke i konflikt med viktige nasjonale eller regionale interesser, skriver Fylkesmannen i sin foreløpige vurdering av områdene.