Gå til sidens hovedinnhold

Hva nå, Fremad?

Artikkelen er over 11 år gammel

- Det er ikke gjort noen vedtak om salg av Fremad. Dette minner om storm i et vannglass, sier økonomiansvarlig i Sande Sportsklubb, Heidi Hansen.

Hansen presiserer at vedtaket som ble gjort mot en stemme i hovedstyret i Sande Sportsklubb (SSK), dreier seg om å få undersøkt mulighetene for sletting av en heftelse som fulgte med huset ved overtagelsen, da klubbene IL Vinn og Selvik IF ble slått sammen til en felles klubb.

Forfaller uten vedlikehold
- SSK ønsker i likhet med Selvik Vel å bevare Fremad, men dette koster penger. Ettersom SSK nå har tre klubbhus som trenger vedlikehold hvert år, vil derfor styret i SSK undersøke hvilke muligheter det finnes for videre drift av Fremad.

- Klubbkassen har pr. dato ikke midler for en påtrengende restaurering av Fremad. Dersom det skal være noen mulighet for å oppnå lån til restaurering av huset, må i alle fall tidligere heftelser slettes. En full renovering regnes å koste et sted mellom 2,5 og 3 millioner kroner. Slik Fremad står i dag forfaller huset uten vedlikehold, sier Heidi Hansen.

- Det hele dreier seg om en demokratisk prosess, sier hun.

- Om Fremad fortsatt skal beholdes, overdras eller selges, vil bli behandlet på årsmøtet til SSK 17. mars. Inntil da må alle parter vente. Vårt formål i SSK er å tilby sportsklubbens medlemmer muligheter for å drive sin idrett, ikke å vedlikeholde et grendehus, sier Heidi Hansen, som presiserer at om årsmøtet bestemmer at Fremad skal overdras til Selvik Vel, så vil dette bli gjort.

Hun ønsker ikke at vedlikehold av Fremad skal gå på bekostning av idretten i SSK.

- Splitter idrettsmiljøet
Æresmedlem i tidligere Selvik IF, Roy Nilsen, mener at Fremad-saken splitter idrettsmiljøet i Sande. Han tror at et flertall i SSK er i ferd med å rive ned troverdigheten som ble skapt ved sammenslåingen av klubbene IL Vinn og Selvik IF.

- Meningen var at  den nye klubben skulle jobbe for hele Sande-, Selvik- og Bekkeområdet. Dersom bygningen selges eller rives vil det skapes mistillit, sier Roy Nilsen.

- Et salg kommer til å svi for dugnadsivrige mennesker som i 1981-82 nedla ca. 1850 dugnadstimer og påkostet huset for 140000 kroner, etter at det vederlagsfritt ble overført Selvik IF fra Selvik Fagforening. Hele 75 voksne og 20 barn var den gang med på dugnaden, fortsetter Roy Nilsen.

Han mener at den eneste fornuftige løsning hovedstyret i SSK kan gjøre er å legge saken død.

Aksjonsgruppe mot salg
Odd Tonby leder en aksjonsgruppe i Selvik Vel som går mot salg av Fremad.
- Vi er ikke opptatt av eierforholdet, men at bygningen oppgraderes for videre bruk, sier han.

Tonby tror at SSK spekulerer i økonomisk gevinst ved å la huset forfalle eller selge en gave de har fått.
- Det er sterke nabointeresser på Selvik for å beholde og eventuelt oppgradere Fremad som kultur- og grendehus i samarbeid med for eksempel Sande kommune, Selvik Vel og SSK. Det er bedre at vi setter oss ned og diskuterer Fremads framtid før det gjøres noen drastiske vedtak, mener Tonby.

Årsmøtet avgjør Fremads skjebne
Otto Galleberg, leder av hovedstyret i SSK, forteller at den videre saksgangen vedrørende Fremad skal styrebehandles før eventuelle forslag framlegges SSKs årsmøte 17. mars.

- Det er ikke økonomisk mulig for SSK alene å bekoste renovering og drift av Fremad. Klubben har i dag to klubbhus som er tilknyttet idrettsanlegg og som det kan søkes om tippemidler for ved eventuelle oppgraderinger. Dette er ikke tilfelle med Fremad som i utgangspunktet er et grendehus. Derfor må klubben selv bekoste oppgraderingen av Fremad, en oppgradering som anses som nødvendig etter mange års forfall, sier Galleberg.

Han ser egentlig bare to muligheter;
Enten fortsette eierskapet og ta de utgiftene dette medfører, eller ikke fortsette eierskapet.

Etter 17. mars vil det komme en avklaring...