Enige om gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelveien skal gi elevene på Galleberg skole en tryggere skolevei.

Gang- og sykkelveien skal gi elevene på Galleberg skole en tryggere skolevei. Foto:

Av

Kommunestyret vedtok enstemmig reguleringsplanen for gang- og sykkelvei fra Galleberg skole til Salongåsen.

DEL

Supertilbud: 5 kr for alt innhold på nett i 5 uker

Dermed er man et skritt nærmere gang og sykkelvei på denne strekningen, som er videreføring av gang- og sykkelveien mellom skolen og Sauehaugen.

Den nye gang- og sykkelveien blir 670 meter lang.

Skoleveien for Galleberg-elevene er betegnet som farlig, og hvis avtalen med grunneiere går i orden kan arbeidet med gang- og sykkelveien starte enten til høsten eller neste vår.

Før arbeidet kan startes må det gjøres grunnundersøkelser.

Artikkeltags