Rådmannen fikk sterk kritikk for mangelfullt saksframlegg om renovasjon

– I den saken her ble jeg svært lite imponert av saksframlegget. Rådmannen påpeker at kommunestyret skal forholde seg til rådmannen, da må vi faktisk be om at rådmannen forholder seg til kommunestyret og den bestillingen som er lagt på bordet fra et flertall i kommunestyret, sa en opprørt Vogt.