Tomtesalgene har latt vente på seg, men nå har Per Anders en idé: – Dette tror jeg alle vil tjene på

– Ideen er god, men samarbeidsklimaet er avgjørende, fastslår eks-næringsrådsleder Georg Orvedal.