Kjeldaas har kjøpt inn buss til barna i bygda

Kjeldaas AS har investert i en ny buss som kommer barneskolene og idrettslagene i bygda til gode.