De største konkursene i konkursåret 2019 – flere konkurser i år enn i fjor

Jacobsen Elektro med i alt 65 ansatte – enda flere med datterselskaper – var av de konkursen i 2019 som rammet flest arbeidsplasser. 60 ansatte mistet jobben i Trio Entreprenør. Konkursen i Holmsbu Spa fikk store ringvirkninger og konkursen i alarmselskapet App Security er blitt svært omfattende.