Weggesrud klar for å kjempe om fengselet

Det er fortsatt mulig å få et nytt storfengsel til Grelland, men det vil kreve en politisk innsats. Den jobben er ordfører Elin Gran Weggesrud klar til å ta opp etter Alf Johan Svele.