23 nye hyttetomter i Flatåsen 3

Forslag til detaljert reguleringsplan for Flatåsen 3 skal legges ut til offentlig ettersyn. Dette ble enstemmig vedtatt i formannskapsmøtet i april.