Gå til sidens hovedinnhold

Venter gårdsbesøk

Artikkelen er over 5 år gammel

De økologiske sandebøndene Anne Helene Burdahl og Hans Kristian Teien står klar til å ta imot gårdsbesøk søndag under Økofestivalen.

Her kan du få se hvordan de driver melk- og kjøttproduksjon. Du får møte kuer og kalver og barna kan hoppe i høyet.

Hans Kristian Teien er femte generasjon på gården som han overtok med 110 mål dyrka mark i 1981, da i samdrift med sin far. I 1997 la Hans Kristian og Anne om til økologisk produksjon og i 2011 moderniserte de gårdsarbeidet ved å installere melkerobot.

100 storfe

Anne og Hans Kristian investerte i en gård til og har i tillegg utvidet med leiejord. Arealet de i dag driver er på rundt 600 mål. Besetningen teller knapt 100 storfe, hvorav 35 årskyr for melk. Melkekvota deres er i dag på 260 tonn.

På Tines melkekartonger

Gården leverer i dag økomelk til Tine, de har derfor fått det ærefulle oppdrag å pryde de økologiske melkekartongene fra bedriften.

I tillegg leveres økologisk kalvekjøtt til private kunder, noe du kan bestille på egen stand som de har under Økofestivalen.

På Vestre Teien gård blir dyrene foret økologisk, i tillegg går kviger og melkekyr fritt ute på beite hele sommeren. Kyrne kalver ute og kalvene får være hos mora i tre dager før den blir flytta over i tallebingen.

Melkeroboter

– Fordelen med å drive økologisk er at vi slipper å kjøpe kunstgjødsel og sprøytemidler, sa Anne og Hans Kristian i et intervju da Samvirke-redaksjonen besøkte gården i juli.

Ifølge intervjuet legger ikke ekteparet skjul på at økologisk drift har noen utfordringer.

– Det krever litt større arbeidsinnsats og noe større areal for å gi gode resultater sier de.

– Etter at melkeroboten ble installert i 2011 har vi fått bedre tid til annet nødvendig arbeide på gården. Da kan vi bruke den beste tiden på dagen til noe annet enn å melke kyrne, forteller Hans Kristian Teien og er ikke enig med dem som mener at melkerobot ikke lønner seg.

GPS-kuer

Nytt på Vestre Teien gård er at fjorårets kalver, 8-10 måneder gamle, får slippe ut på utmarksbeite. De slippes ut på Vestskauen i Sande og vandrer fritt i et stort skogsområde helt over mot Konnerud.

De fleste dyrene er da merket med GPS slik at de lett kan holdes kontroll på. Utmarksbeiting er viktig for å bevare biologisk mangfold, leser vi på hjemmesiden til Vestre Teien gård.

Kommentarer til denne saken