På fruktig utflukt til Sauherad

To lokale unge bønder, ordfører og Elin Weggesrud og Truls Vassvik dro på ekskursjon til Sauherad for å se på bær og fruktproduksjon.