Imponerte med kraftige toner

Operagutta ga styrke for kropp og sjel da de sammen med Susanne Akerø-Kleven lørdag kveld holdt konsert i Sande kirke.