Forfatterturne i ny kommune

Fire forfattere skal på fire uker besøke kommunens tre bibliotek. Først ut er Eivind S. Platou.