Kommunen har brukt elleve millioner på Fossekleiva over tre år: – En suksess

De tre siste årene har Svelvik kommune gitt nesten elleve millioner kroner til Fossekleiva kultursenter og Berger museum. Samtidig har besøkstallet mer enn doblet seg.