Weggesrud jubler for støtte fra fylkespolitikerne om busstilbudet

- Dette sikrer busstilbudet for alle innbyggernei Sande, elever ved Sande VGS og den mye omtalte ruten mellom Selvik skole og Berger/Svelvik, sier en opprømt ordfører.