Disse fem kan bli ny biskop

Disse fem er nominert til å bli ny biskop i Tunsberg: Kjetil Haga, Ragnhild Jepsen, Sølvi Kristin Lewin, Jan Otto Myrseth og Merete Thomassen.

Disse fem er nominert til å bli ny biskop i Tunsberg: Kjetil Haga, Ragnhild Jepsen, Sølvi Kristin Lewin, Jan Otto Myrseth og Merete Thomassen.

Artikkelen er over 1 år gammel

– De nominerte har ulike styrker, men alle besitter den kompetansen vi søker.

DEL

(Drammens Tidende) Tunsberg bispedømmeråd har i møte 12. mars nominert fem kandidater til ny biskop i Tunsberg.

– De nominerte har ulike styrker, men alle besitter den kompetansen vi søker og vil på ulike måter kunne fylle den utfordrende rollen som biskop, sier lederen i Tunsberg bispedømmeråd, Lill Tone Grahl-Jacobsen i en pressemelding.

LES OGSÅ: 32 personer foreslått som ny biskop i Tunsberg

De nominerte er, i alfabetisk rekkefølge: 

  • Kjetil Haga, domprost i Tønsberg, født 16. juli 1967.
  • Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros, født 4.november 1969.
  • Sølvi Kristin Lewin, prost i Larvik, født 23. januar 1971.
  • Jan Otto Myrseth, domprost i Bergen, født 2. juli 1957.
  • Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet, født 15. mars 1966.

Bygge broer

– Vi har sett etter en utadvendt person med visjoner for kirken og som evner å bygge broer, inspirere og engasjere. Kirken er i endring og møter stadig nye og spennende utfordringer. Derfor har vi ønsket oss en faglig sterk leder med engasjement og kunnskap om både samfunnet og kirken. Det er også viktig at en biskop har god teologisk kompetanse, sier Grahl-Jacobsen.
 
Per Arne Dahl som ble vigslet til biskop i Tunsberg i september 2014, går av sommeren 2018.

LES OGSÅ: Biskop Per Arne Dahl slutter

Ny biskop tilsettes på Kirkerådets møte i Tønsberg 6.-8. juni.

Én fra Tønsberg

Mer om de nominerte, i alfabetisk rekkefølge:

Kjetil Haga
Født: 16. juli 1967
Nåværende stilling: domprost i Tønsberg.
Kjetil Haga har vært kirkefagsjef i Borg bispedømme, kapellan i Råde og ungdomsprest i Voie. Han har i tillegg ledererfaring som kretssekretær i KFUK-KFUM Østfold, avdelingssjef og stedfortredende forhandlingssjef for sykehuset i Østfold. Han har også vært spesialrådgiver ved sykehuset i Østfold. 

Ragnhild Jepsen
Født: 4. november 1969
Nåværende stilling: domprost i Nidaros.
Ragnhild Jepsen har vært domprost i Nidaros siden 2011, og før det virket som sokneprest og kapellan i Nidaros domkirke før det. Hun har vært kapellan i Åmot og jobbet som kateket i Tanum kirke i Bærum. Hun har også vært Kirkerådets utvalgssekretær for «Vigsling av kantorer».

Sølvi Kristin Lewin
Født: 23. januar 1971.
Nåværende stilling: prost i Larvik.
Sølvi Kristin Lewin har vært sokneprest i Ramnes og Undrumsdal, og Kapellan i Nittedal. Hun har også vært kapellan og kateket i Nittedal. I tillegg har hun vært misjonær på Madagaskar for Det norske misjonsselskap.

Jan Otto Myrseth
Født: 2. juli 1957.
Nåværende stilling: domprost i Bergen.
Jan Otto Myrseth har vært prost i Ringerike, sykehusprest på Ringerike og sokneprest i Norderhov. Han har også arbeidet som lærer i homiletikk ved Menighetsfakultetet og som timelærer i det nye testamentet ved Bibelskolen i Oslo. 

Merete Thomassen
Født: 15. mars 1966.
Nåværende stilling: førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet.
Merete Thomassen har jobbet som prostiprest i Østre Romerike prosti, og som sokneprest i Sørum. Hun har også vært sykehjemsprest på Lambertseter, Oppsal og Langerud sykehjem, i tillegg til å ha vært prest i Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. 

Området som dekker Vestfold og Buskerud fylker ble skilt ut som eget bispedømme fra Oslo bispedømme i 1947. I 1948 ble Tunsberg bispedømmes første biskop valgt.

Artikkeltags