Kommune-sammenslåingene har brakt vedlikeholdet av bygninger ned til et minimum - pengebruken én fjerdedel av det som er anbefalt nivå

To påfølgende kommune-sammenslåinger har ført til at vedlikeholdet av kommunale bygninger i Holmestrand kommune har blitt barbert ned.