Lærte ungdommene om kart, kompass og nødnett

Sist helg ble det arrangert kurs for ungdommer i regi av Norsk Folkehjelp i Sande.