Enstemmig ekstrarunde

Ja takk, begge deler. Formannskapet vil gi driftstilskudd til både næringsråd og "Sande i sentrum".

Ja takk, begge deler. Formannskapet vil gi driftstilskudd til både næringsråd og "Sande i sentrum". Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Formannskapet går inn for å utsette flerbrukshall-saken for å utrede mer.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Som kjent gikk Hovedutvalg for kultur og oppvekst inn for utsettelse tirsdag, og formannskapet fulgte opp onsdag.

Den enstemmige innstillingen til kommunestyret er å utsette hall-delen av Selvik-utbyggingen. Også i formannskapet mente flere at innspillene som har kommet opp på tampen kan ha noe for seg, og politikerne vil altså bruke litt mer tid før man bestemmer seg for hva slags hall som skal bygges i tilknytning til skolen.

Fra flere partier ble det pekt på at det haster med skoleutbyggingen, slik at utsettelsen i forhold til hall ikke må forsinke utbyggingen av skolen. I den delen av saken som gjelder skolen er det full enighet om rådmannens innstilling.

Formannskapsmedlemmene var også samstemte i at kostnadsrammen i innstillingen fra rådmannen; 88,5 millioner ikke kan overskrides vesentlig ved en eventuell ny hall-løsning. Rådmannen har foreslått en enkel flerbrukshall, eller ballhall, om man vil. Det er alternativ 1 av 3 alternativ som er utredet.

- Vi ønsker oss et alternativ 1,5, sa Arbeiderpartiets gruppeleder, Elin Weggesrud i formannskapet. Med det mener hun litt mer enn den enkleste varianten, for eksempel enkel tribuneløsning - men altså uten at det skal koste stort mer enn den foreslåtte rammen.

I den videre utredningen skal Idrettsrådet være deltaktig, og i formannskapsmøtet understreket ordfører Karl Einar Haslestad at det bare er Idrettsrådet politikerne forholder seg til. Både han og flere andre likte dårlig de siste dagers henvendelse fra enkeltklubber og enkeltgrupper innen klubbene.

- Det trengs en disiplinering innen idretten. Idrettsrådet har fått det de har bedt om, sa Haslestad.

I innstillingen til kommunestyret ble det enstemmig vedtatt et punkt som presiserer at alle henvendelser fra idretten skal gå via Idrettsrådet, og at kommunestyret forholder seg til Idrettsrådets prioriteringer.

- Alle innspill og behov har gjort det krevende å lande denne saken, sa Senterpartiets gruppeleder, Tove Ødeskaug.

Artikkeltags