Kun 66 over 80 år på Sandetun

Av

Nye tall viser at 33 innbyggere over 80 år fra Sande bor på sykehjem. Dette utgjør en andel som er minst i hele fylket.