«Umulig å få storfylkets hovedkontor til Drammen»

STOLT: Fylkesordfører for Buskerud, Roger Ryberg, mener det var umulig å få hovedkontoret for storfylket Viken lagt til Drammen. Bak: Leder av Fellesnemda, Anette Solli.

STOLT: Fylkesordfører for Buskerud, Roger Ryberg, mener det var umulig å få hovedkontoret for storfylket Viken lagt til Drammen. Bak: Leder av Fellesnemda, Anette Solli. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Asker, Sandvika eller Lysaker. Nå starter kampen om hvor gigantfylket Vikens hovedkontor skal ligge.

DEL

(Drammens Tidende) 32 kvinner og menn har akkurat applaudert for sitt endelige vedtak om lokalisering av hovedkontorene i det nye storfylket, Viken, da Buskeruds fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) øker volumet på stemmen og fastslår: «Det var umulig! Vi kunne ikke få med oss Akershus og Østfold på å legge det nye hovedkontoret til Drammen».

Resten av gjengen er på vei til lunsj, men alltid omgjengelige Ryberg bruker god tid til å forklare.

– Du vet, alle fylkeskommunene skal ut av sine nåværende lokaler. Akershus har de mest folkerike stedene i det nye storfylket. Og Østfold er bare sånn passe fornøyd med det de får lagt til sitt område.

– Derfor er jeg veldig fornøyd med vedtaket om at sentrum for administrasjonen skal legges på denne siden av Oslo. Vi kunne ikke oppnå mer, sier Ryberg.

Vel vitende om at nøyaktig hvor kontorlokalene skal ligge fortsatt ikke er avklart. Mange har snakket om Lysaker, men både Sandvika og Asker nevnes som aktuelle steder.

LES OGSÅ: – En historisk dag

Fellesnemnda for storfylket Viken

Fellesnemnda skal forberede sammenslåingsprosessen for det nye storfylket, Viken.

Ni politikere fra fylkestinget i Buskerud er blant de i alt 34 i Fellesnemnda.

De ni er:

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap), Anne Sandum (Ap), Bjørn Tore Ødegården (Ap), Olav Skinnes (Sp), Hanne Lisa Matt (MDG), Anders Wengen (V), Rune Kjølstad (H), Terje Vegard Kopperud (H), Sandra Bruflot (H).

Fellesnemda ledes av fylkesordfører i Akershus, Anette Solli. 

Enstemmig

Lokaliseringsdebatten var en het potet helt inn til fredagens avgjørende vedtak i Fellesnemnda. Østfold var lite fornøyd med forslaget til vedtak, og allerede torsdag «tjuvstartet» diskusjonene om det som var punkt seks på sakslista til tredagersmøtet på Kongsberg.

Østfold ønsket seg mer, men fikk det ikke.

Etter noen avklaringer fredag, ble saken om lokalisering enstemmig vedtatt.

For de involverte var det viktig, som en stor og tung start på etableringen av Viken fylkeskommune.

Ikke rart fylkesordfører Ryberg nærmet seg rørt da han tok ordet under behandlingen.

– Hvis man ser et år tilbake, er det ikke mange som hadde trodd at vi skulle komme så langt som vi har kommet nå. Vi skriver norgeshistorie. Det er 300 år siden noen satt ned stolper i dette området sist. Nå gjør vi det i Norges mest folkerike og sterkeste region. Dette er det imponerende at vi har fått til. Vi er enige om å utvikle de flotte bykjerneområdene vi har rundt Oslo under det nye storfylket, sa Ryberg.

– Det er tre begreper som virkelig river folk i filler. Det er arv, sjalusi og lokalisering, sa Ryberg, for å underbygge debattklimaet hos de tre involverte fylkene.

LES OGSÅ: Blir ingen politisk omkamp – gigantfylket Viken blir en realitet

SPENNENDE FORSLAG: Johan Edvard Grimstad (t.h.) foreslo en desentralisert arbeidsform i det nye storfylket. Her i prat med Buskeruds Dag Øivind Henriksen.

SPENNENDE FORSLAG: Johan Edvard Grimstad (t.h.) foreslo en desentralisert arbeidsform i det nye storfylket. Her i prat med Buskeruds Dag Øivind Henriksen. Foto:

Desentralisert arbeidsform

Det litt overraskende i lokaliseringsdebatten var at Fellesnemnda gikk inn for et tilleggsforslag fra Østfolds Johan Edvard Grimstad (Sp). Han ønsket å få utredet muligheten for mer spredning av arbeidsplassene i det nye storfylket.

– Jeg mener vi kan vurdere en desentralisert arbeidsform. Det blir mange ansatte i det nye Viken-fylket, og jeg kunne tenke meg litt spredning av arbeidsplassene. At det blir etablert flere, mindre kontorfellesskap i tillegg til de to, store administrasjonskontorene.

– Det er vel ikke sånn at 800 ansatte må jobbe på to steder. Noen av disse må kunne spres litt rundt.

– Målet er at det kan rekrutteres kompetanse fra hvor som helst i det nye storfylket, og at de ansatte kan jobbe nær der de bor, sa Grimstad.

Han hadde gjort et godt forarbeid, og hadde forankret ideen solid før det ble fremmet. Når det lå på bordet vekket det tverrpolitisk nysgjerrighet.

– Jeg  registrerte at noen av nemndas mest konservative slet litt med å akseptere dette, men jeg fikk jo medhold, smilte Grimstad.

Forslaget skal utredes videre av administrasjonen før det vurderes av en arbeidsgruppe.

Andre saker fra dt.no:

OL-plassen i fare for Bjørndalen etter ny tung dag 

Veiprosjekt blir 900 millioner kroner dyrere enn antatt 

Stoppet ulovlig snødumping i elva 

Artikkeltags