– Det drives ikke forsvarlig

IKKE TRYGGE: Ekteparet Ragnar og Gro Wilhelmsen tør ikke reise på ferie fordi de mener at det drives forsvarlig. Nå krever de handling og forbedring. Foto: Hege Frostad Dahle

IKKE TRYGGE: Ekteparet Ragnar og Gro Wilhelmsen tør ikke reise på ferie fordi de mener at det drives forsvarlig. Nå krever de handling og forbedring. Foto: Hege Frostad Dahle

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Gro og Ragnar Wilhelmsen trodde de skulle få en ny hverdag da sønnen Roger fikk tildelt bolig for funksjons- hemmede på Prestegårdsalléen bofellesskap. Men slik ble det ikke.

DEL

Foreldrene peker på brannsikkerheten, sovende nattevakter, dobbeltvakter og manglende kunnskap om brukernes sykdomsbilde og diagnoser. Alt har blitt tatt opp i to brev som er sendt til kommunen fra foreldregruppa. Bekymring rundt personlig hygiene, vask og rengjøring av leiligheter, vask og oppheng av klær, påkledning etter årstider, handling av mat, påse at de har rikelig med mat og drikke tilgjengelig og ikke minst gode rutiner for sunt kosthold er også et viktig tema.

- Ledelsesproblem

– Jeg vet at det er flere brukere som har vedtak på våken nattevakt. Men slik det er i dag er det én sovende nattevakt som har ansvaret for 15 brukere med forskjellige diagnoser.
Hun ønsker ikke å kritisere de ansatte som jobber med brukerne. De mener at dette er et ledelsesproblem.
Ekteparet Wilhelmsen har gjentatte ganger de siste årene hatt muntlig dialog med henvendelser til avdelingsleder og virksomhetsleder på vegne av foreldregruppen.

Svarer ikke på brev

Foreldre og foresatte ble innkalt til orienteringsmøte 20.08.2013 vedrørende omorganisering, innsparing og nedbemanning i Prestegårdsalléen bofellesskap.
Konstituert virksomhetsleder Sigrid Øyen redegjorde, sammen med helse- og omsorgssjef Fritz Solhaug, hvordan dette skulle gjennomføres. Etter møtet ble foreldre og foresatte enige om å møtes for å diskutere innsparingen og omorganiseringen.
– Det ble bred enighet om hvilke punkter vi ville belyse og det ble sendt to brev. Ett brev med bekymringsmelding og det andre brevet vedrørende økonomi/bemanning.
Brevene ble sendt 25.10.13 med kopi til formannskapet, ordfører, rådmann, helse og omsorg, virksomhetsleder og avdelingsleder. Samtlige har unnlatt å besvare brevene.

– Respektløst

Både hun og ektemannen mener at det er respektløst av kommunen å ikke svare på skriftlige henvendelser. Det første brevet ble besvart for to uker siden, ett år etter at brevet ble sendt.
– De tar oss ikke på alvor, sier hun.
Hun mener at det er her problemet ligger, i ledelsen.


"Vi mener at de ikke tar oss på alvor
Gro Wilhelmsen

– Kunne gått galt

Årsaken til at de nå tar saken til avisen, er at det har vært flere episoder hvor beboerne ikke blir «sett». Noe som er viktig fordi de ikke sier ifra selv. Enkelte vet heller ikke hvordan de skal si ifra om sine helseplager.
Den siste hendelsen fikk begeret til å renne over for moren og faren til Roger.
De fikk i ettertid vite, av legene ved SIV, at Roger hadde gått over tid med høy puls og rytmeforstyrrelse. Ved besøk i boligen fikk foreldrene en følelse av at noe var galt.
– Roger orket ikke gå lenger enn 10 meter før han holdt seg til brystet og måtte sette seg ned for å hvile. Han ble blek, beina var hovne og han var tungpustet, forteller moren. Hun tok ham til legen, som resulterte i sykehusinnleggelse.
– Vi mener at årsaken er at det er for mange mennesker ansatt i systemet i for små stillingsbrøker, hvor vikariater, gjennomtrekk og flytting av fast personale over til andre avdelinger, fører til at det går ut over dem som bor der, sier ekteparet.

– Manglende opplæring

Gro peker også på nødvendigheten ved at kommunen gir de ansatte opplæring og kurs innenfor de forskjellige diagnosegruppene. Med denne kunnskapen ville forandring i helsetilstanden blitt  oppdaget på et tidligere tidspunkt.

"- Vi i foreldregruppen har vært helsefag- arbeidere på heltid for våre barn i mange år.
Ragnar Wilhelmsen

– Roger har flere vedtak som sier noe om hvor mye hjelp han har krav på. Roger får ikke den tildelte tiden han har fått vedtak på, og dette er brudd på loven. Forklaringen skal være bemanningsproblematikken, fortsetter Gro, men denne forklaringen kan ikke godtas, da det er kommunens plikt å følge opp sine egne vedtak.
Sande avis har vært i kontakt med flere foreldre som har sine barn i Prestegårdsalléen bofellesskap, og de kan fortelle at de ikke får innfridd vedtakene som deres barn har krav på.
Ekteparet Wilhelmsen mener at politikerne har sviktet beboerne i Prestegårdsalléen bofellesskap.
– I fjor var jeg i kontakt med øverste politiske ledelse, og fikk kun «snikk snakk» og uforpliktende velvillighet ut av møtene, sier den frustrerte moren.
– Jeg mener at politikerne tar fra de svakeste i samfunnet. I stedet for å følge opp kommunens egne vedtak og norsk lov, fjerner de i stedet våken nattevakt og øker husleien med 1000 kroner per måned.

"Jeg mener at politikerne tar fra de svakeste i samfunnet.
Gro Wilhelmsen

– At vår sønn skulle få tildelt plass på et bofellesskap skulle gjøre hverdagen enklere for oss. Slik har det ikke blitt. Situasjonen har forverret seg etter de siste nedskjæringsrundene, legger ekteparet til.
– Det er mange foreldre som har hatt ekstra tunge hverdager i mange år og som er utslitt av omsorgsarbeid. Når ungdommene flytter i egen bolig i Prestegårdsalléen bofellesskap er det en selvfølge at man skal kunne overlate ansvaret til kommunen, avdelingsleder og virksomhetsleder.
– Vi i foreldregruppen har vært helsefagarbeidere på heltid for våre barn i mange år. Nå som de har flyttet ut, skulle det være unødvendig å bekymre seg for helse, sikkerhet og trivsel for våre barn. Det er viktig at det nå ageres i denne saken, avslutter ekteparet.

Artikkeltags