Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne nedlegger sine verv i protest

Av