Foreslår nok en rammetillatelse til NJB

I over tre år har NJB jobbet med områdereguleringsplanen for området. I denne perioden har kommunen innvilget rammetillatelser. Nå vil kommunen sette ned foten. Men først etter at rammetillatelse er gitt for bygg Q.