Gruppemøter om BPA og tjenestebeskrivelse

Under kommunestyremøtet i dag ble tjenestebeskrivelsen for helse og velferd behandlet. Dette skapte stor debatt blandt politikerne, og BPA var stridens kjerne.