Varsler om reguleringsendring på Bolstad gård

Tre naboer klaget på at Brunstad Kristelige menighet Drammen kunne få oppføre et forsamlingslokale på Bolstad gård. Kalgen fikk medhold hos Fylkesmannen. Nå er det varslet reguleringsendringer med frist for innsigelser 18. april.