NVE med ny innsigelse - ny georapport på plass

Artikkelen er over 1 år gammel

NVE kom med innsigelse på den geotekniske rapporten, som de mente inneholdt feil og mangler.Utbygger har nå utarbeidet ny rapport som tilfredsstiller NVE sine krav.