Rekordoppslutning på Barnas dag på Klevjer

Av

Sol, is, lek og moro. Klevjerhagen var kledd med smilende barn, glade foreldre og stolte arrangører, for aldri før har så mange møtt opp for å leke på Barnas Dag.