(Drammens Tidende)

Signalet starter klokken 12 og lyder i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg og betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier.

Benyttes i krig og fred

– I fredstid kan slik varsling blant annet være aktuelt ved ulykker ved industrianlegg med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan varslingsanleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i DSB i en pressemelding fra direktoratet.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og for å kunne reparere det som ikke fungerer.

Signalene skal høre av halvparten av oss

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Daae.

Signalet vil fortsette å varsle befolkningen som før.

– Den eneste forskjellen er at meldingen om å utløse signalet, nå sendes via Nødnett i stedet for FM-nettet, sier Daae.

Sivilforsvaret tester årlig varslingsanleggene i januar og juni.

Sivilforsvarets tyfoner

■ Rundt om i landet er det cirka 1 250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig for å varsle befolkningen ved akutt fare.

■ Som følge av at Stortinget vedtok stenging av FM-nettet besluttet Justis- og beredskapsdepartementet at DSB skulle gjennomføre en modernisering av varslingsanleggene.

■ Våren 2016 ble det bestemt at man skulle bruke Nødnett for å utløse varslingsanleggene.

■ DSB har fremmet et satsningsforslag til Justis- og beredskapsdepartementet med anbefaling om at det utvikles et nytt nasjonalt varslingssystem for masseutsendelse av SMS (Cell Broadcast), som kan nå hele befolkningen. Dette er ment som et supplement til tyfonvarslingen.

■ Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

■ Sivilforsvaret tester hvert år varslingsanleggene i januar og juni.

KILDE: DSB