Ny rapport viser at kommunen har litt å lære: – De må skjerpe seg litt

En rapport utarbeidet av Viken kommunerevisjon IKS (tidligere Buskerud Kommunerevisjon IKS) har sett nærmere på de utfordringene kommunen har hatt rundt Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).