Utne vil neppe være «rådmann» særlig lenger

Nå skal Holmestrand kommunes øverste administrative leder få en kjønnsnøytral tittel. Ut med «rådmann», inn med «kommunedirektør».