Fellesnemnda: Ordførerkjedet er kjedelig og historieløst

De lot seg ikke imponere over skissen til nytt ordførerkjede, da det ble presentert for politikerne i fellesnemnda. – Jeg savner historikken, sier nemndas leder Elin Gran Weggesrud.