Kartlegger de nye innbyggernes behov: – Ta kontakt med oss

Det nærmer seg en grensejustering med Re kommune, og det er viktig at Holmestrand kommune har oversikt over hva slags behov de nye innbyggerne har for kommunale tjenester.