Ønsker klarhet i reglene på NJB

Liv Barstad bor på Nordre Jarlsberg Brygge og ønsker klarhet i hvordan kommunen tenker å overholde reglene på brygga.