Alle – fra Frp til SV stemte for denne store planen og mente det var en svært god løsning.

I tillegg hadde Sande kommune gjort leksa si godt, slik at man inngikk en avtale med utbygger om et bidrag pr leilighet som bygges, som skal gå rett i kommunekassa og brukes til skoler, barnehager og eldreomsorg. Slike avtaler er det ikke lenger mulighet til å inngå. Og den er den eneste i sitt slag i vår nye kommune.

Denne avtalen gir om lag 69 millioner i inntekt til kommunen. I dag er området halvveis utbygd.

Det vil si at vi har omtrent 35 millioner til i vente, når området bygges ferdig. Dersom NJB AS ikke ønsker å bygge videre, mister vi disse inntektene. I tillegg vil vi stå igjen med et halvveis utbygd område, ei stor steinfylling og falleferdige fabrikkbygg.

Vi tror ikke beboere i området eller andre innbyggere vil være særlig tilfreds med dette. Utbyggingen er også langsiktig planlagt, slik at vi har kapasitet til nye elever på skolen og det er flere gode barnehager rett ved. Det kommer godt med, for de neste boligtrinn som skal bygges der, vil i stor grad være for barnefamilier.

Når det gjelder dammene i Suluvannsvassdraget, eies de av NJB AS.

De står fritt til å velge om de vil rive de eller oppgradere de. Det er det NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat) som er besluttende myndighet og kommunen er kun høringsinstans. Altså vil kommunen ha minimal påvirkning på denne beslutningen.

Dersom man ser på liknende søknader, er det ingen grunn til å tro at en søknad om rivning vil avslås.

NJB AS vil i så fall måtte ut med om lag 10 mill for å rive. Dersom de skal bygge ut videre på området sitt, og dammene skal bestå, vil det koste om lag 20 millioner å sikre de.

NJB AS satte seg rundt bordet når kommunen inviterte og forhandlet frem en avtale, der de sa seg villige til å betale 16 mill (altså betale 6 mill mer enn om de skulle rive) for at kommunen skulle overta og oppgradere dammene. Kommunen ville da fått et mellomlegg på 4 millioner.

Nå registrerer vi at enkelte partier er villige til å kaste de 16 millionene ut av vinduet for å spare de 4 millionene.

Og ikke bare det – enkelte partier sier rett ut at de er villige til å risikere å stoppe all videre utbygging i området og dermed også kaste de 35 millionene vi har i vente ut av det samme vinduet. Dette kan ikke forstås som annet enn svært uansvarlig og svært kostbart for kommunen.

Noen har sågar nevnt ordet myndighetsmisbruk. Vi håper flere partier snur og kanskje særlig Høyre, som tradisjonelt har blitt kalt et næringsparti.

Vi folkevalgte må ta ansvar for å sikre videre utvikling på NJB og at dammene består.