Da er høsten kommet og utfordringene i Europa er de største vi har hatt siden annen verdenskrig. Med en kald vinter i møte vil det skape store problemer for mange, veldig mange mennesker.

Ta Sande tilbake ble det ingenting av, feigheten vant fram og posisjonen brukte all sin makt for å hindre en folkeavstemning. Tiden vil vise hva prisen dagens posisjon må betale (les neste valg).

Skoler, barn og eldres beste har vært hovedfokus i denne gruppa og har hatt bred støtte. Mange innspill og masser av telefoner fra både kjente og ukjente som har støttet vårt utspill her på FB og vår eminente lokal avis Sande Avis.

Sentralisering har hatt gode vilkår og de fleste lovnader gitt av posisjonen er borte, spesielt ille er det blitt for våre eldre i Sande. Det har nå i mange år vært viktig å få inn flere innbyggere til Sande, det er i seg selv positivt. Det har vært en enorm vekst og gruppen innflyttere er velstående pensjonister som etter hvert trenger både fastlege og et tilrettelagt omsorgstilbud. Når dette pr dato bygges ned, er det grunn til å stille spørsmål om helhetssynet.

Vedlikehold av byggningsmasse har sakket akterut. Billigere å bygge nytt?

Stordrift og store fagmiljøer har også hatt en sentral plass i glansbildet av den nye storkommunen. Sannheten er like mange ansatte og et enda større byråkrati.

I forhold til arealplanen er det derimot mye å glede seg over, nordbygda er den klart største vinneren. Så må en se litt på typen boliger, hva er en familiebolig med to voksne og to barn? Savner stort eneboliger med plass til min tre soverom. En plass hvor barn kan vokse opp og trives til å bli en bidragsyter i voksen alder. En nærskole med trygghet og læringsmuligheter. Store klasser med 30 elever er alt for mye. Gode aktivitetsmuligheter finnes det mange av i nordbygda. Poenget her, er at alt henger sammen, barnehage, skole, familie boliger og fritidstilbud, her i nordbygda har en lenge sett dette. Hvor er helhetstenkningen?

Erkjenner at priser på tomter og kvadratmeterpris gjør det nærmest umulig å oppnå i dag.

Denne ensidige utbygging mot syd er fra mitt ståsted svært uheldig da veinettet langt fra holder mål. Skal den utvides, går dyrket mark til spille til evig tid. Så her motsier kommunestyret seg selv.

Til slutt noen ord om Sandetun, Sandes stolthet og en god plass når en ikke lenger kan bo og klare seg hjemme. Omsorg er at gamle mennesker kan tilbringe sin alderdom på sitt eget hjemsted. Denne planen om dementes avd i Sande må skrotes. Det er ikke holdbart å sende gamle mennesker til steder det ikke engang er buss forbindelse eller en parkeringsplass for de som fortsatt kjører bil eller for nære slektninger. Hjemmehjelpen i Sande må fortsatt bli i Sande. Og den må styrkes, ikke reduseres som planen er. Stemple inn i storbyen for å dra til Skoger på jobb, tilbake til storbyen for å spise lunch, tilbake på jobb på Bekkestranda og til storbyen for å stemple ut. Det henger ikke på greip.