Noen gikk løs på skolen: – Del av en utvikling vi må ta på alvor

En gang i løpet av høstferien fant noen det for godt å knuse ruter og tømme et brannslukningsapparat inne på ungdomsskolen.