– Dette gipsdeponiet skal presses ned cirka åtte meter

Et 65 mål stort område av Sydbruddet er fylt opp med miljøfarlig og behandlet avfall. Nå skal massene komprimeres.