"Sammenlikning av Langøya med en båt som trutner fremstår som absurd"

Vil Holmestrand kommune virkelig overta Langøya med den økonomiske risiko det innebærer? spør innsenderen.

Vil Holmestrand kommune virkelig overta Langøya med den økonomiske risiko det innebærer? spør innsenderen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerNOAHs Carl Hartmann lover igjen at alle skal få svar på sine spørsmål vedrørende deponiet på Langøya.

Jeg har fortsatt ikke fått svar fra NOAH, men jeg har nå fått noen bekymringsverdige svar angående sikkerheten rundt deponiet fra annet hold.

Noen av Norges fremste fagfolk, med meget relevant kompetanse, forteller: "Det er bare snakk om tid før tetteeffekten opphører". Dalland (Prof. komp. miljøplanlegging), Ronæss (Siv. ing. prosesskjemi) og Klüver (Siv. ing. /ingeniørgeolog) sitt innlegg "Ingen garanti mot lekkasjer" kunne leses i TB 7. des. og i Jarlsberg avis på lørdag. Det er foruroligende, men ikke så overraskende, at ingenting er tett i langt nok perspektiv. Ikke engang ei potte er pottetett på sikt.

NOAHs sammenlikning av Langøya med en båt som trutner fremstår for meg, og jeg vil tro de fleste andre, som absurd. Familien og jeg har en gammel tresnekke. Den kan ikke på noen måte sammenliknes med et kalkfjell som stikker opp av havet. Det mener selvsagt ekspertene også. De forklarer at etter at deponiet er lukket vil grunnvannstrømmen gå ut av deponiet og dermed forurense sjøen. "Omgivelsene vil forurenses i ubegrenset fremtid med utadrettet grunnvannstrøm og diffusjon". (Skal øya sammenlignes med ei snekke da, blir det altså med ei som ligger på bunnen.)

Som tidligere bekreftet fra miljødirektoratet, kan ingen svare for hva som er deponert før 2000. Før 2010 var det ikke krav om årlig rapportering av deponert avfall og direktoratet har derfor ikke opplysninger om hva som er deponert før 2010. Noah sitter forhåpentligvis på mye informasjon, men de har, på tross av oppfordringer, ikke lagt frem denne.

Noah har heller ikke rapportert inn resultater av luftmålingene utført av NILU (på oppdrag fra NOAH/ NGI) over Langøya i 2015 og 2016 til norskeutslipp.no. Selv forskeren hos NILU er forundret over det.

Vi vet at store mengder tungmetaller og miljøgifter er deponert. Vi vet at gipsen over tid vil løses opp. Alt er løselig i langt perspektiv. Coctaileffekten av hva som vil lekke ut med grunnvannet etter diffusjon vet vi altså ikke.

I tillegg er det problemer knyttet til toppmembranen som er planlagt over deponiet. Norske landskapsarkitekters forening uttaler: "Det er ikke anledning til å plante trær over deponikroppen. Det må heller ikke bli stående vann som kan trenge ned gjennom sikkerhetslaget." Miljødirektoratets tillatelse angående topptetting sier: "Røtter fra vegetasjon på deponiområdet eller annen påvirkning skal ikke medføre brudd i topptettingen på deponiet." I klartekst må altså anleggsgartnere klippe plenen og holde unna trær og buskevekster på Langøya i all fremtid. De som vil ferdes på øya må nok være forsiktige.

Jeg blir på ingen måte beroliget av disse faglige vurderingene og uttalelsene. Jeg er ikke alene. Mer informasjon finnes på facebooksiden: Vern om Oslofjorden- Avslutt giftmottaket på Langøya.

I Fremtiden må vi regne med både jordskjelv og stigende havnivå, noe som vil øke omfanget av giftlekkasjer fra øya. Risikerer vi at det ikke blir noen oase som NOAH har lovet, men heller "adgang forbudt"? Risikerer vi å måtte grave opp igjen hele deponiet om 50 år på grunn av giftlekkasjer? Risikerer våre neste generasjoner en miljøkatastrofe?

Hvem skal ta ansvar og betale for langsiktig overvåkning av utslipp, tetting og vedlikehold etter at NOAH har tatt båten for siste gang?

Jeg er ikke lenger veldig interessert i svar fra NOAH. Det som betyr noe nå er svar fra våre politikere. Jeg håper at vi her i vår kommende storkommune har politikere med langsiktig perspektiv. Som også tar ansvar for natur, dyreliv og kommende generasjoners helse og miljø.

Hva sier ordfører utover å ønske NOAH velkommen i mange nye år? Hva mener opposisjonen om dette? Hva tenker våre naboer rundt Oslofjorden?

Vil Holmestrand kommune virkelig overta Langøya med den økonomiske risiko det innebærer?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags