NOAH dropper å lage kunstig øy ved Langøya – lover småbåthavn

NOAH har ikke lenger planer om å anlegge ei ny, kunstig øy ved Langøya.