Atter en gang er vi vitne til at administrasjonen ønsker å kvitte seg med Galleberg Skole. For under et år siden var sist gang Galleberg Skole ble "reddet" og jubelen var stor. Hvordan tror ledende politikere og administrasjonen i denne kommunen dette påvirker barna våre?

Glemt er dyre sluttpakker og brutte løfter om eiendomsskatt, tydeligvis er det også glemt at man ønsker å beholde gjeldende skolestruktur?

I fjor ble det nevnt at nedleggelse av Galleberg og Kjeldås skole tilsammen "bare" ville gi en besparelse på totalt 6,5 mill. Da var ikke økte reisekostnader medtatt i regnestykket. I samme presentasjon fra rådmannen denne uken foreslås det også en redusering av bunnfradrag, samt økning av promillen eiendomsskatt fra dagens 1 til i 2024 å være 4 promille.

Hvem pokker er det dere ønsker å tiltrekke dere hit til kommunen? Jeg sier bare Lyv til folket - Få din vilje!

Kanskje er det en villet handling av kommunen at færre barnefamilier ønsker å etablere seg i bygda slik at man kan forsvare en reduksjon i skoletilbudet og at man allerede nå kan starte "erase Galleberg Skole" Ikke vet jeg, men det kan virke sånn.

Hvor tenker man plassere barna fra Galleberg Skole fra starten av neste skoleår, og hva vil dette koste?

Håper nå at folket i disse skolekretsene som er truet, reiser seg og sier klart i fra. Tomme løfter og lovnader er vi nå skikkelig lei av.

Les også

Den fattige kommunens byttehandel: en barneskole for to promille