– Dette blir det siste veiprosjektet i Sande kommune

Det sa ordfører Elin Gran Weggesrud under snorklippingen av den nye gang- og sykkelveien mellom Selvik skole og Bekkestranda.