– Dette er ikke god forvaltningsskikk

Finn Egil Holm og Runar Brekke er kritiske til kommunen og mener at de planlagte utvidelsene av Skafjellåsen ikke samsvarer med god forvaltningsskikk. – Dette skaper heller ikke tillit, poengterer de.