16 nye bedrifter i Sande – Alexander (18) står bak én av dem

De nye bedriftene har formål som spenner fra håndverksarbeid til kristen forlagsvirksomhet. Alexander Johnsens (18) foretak skal være første steg på veien mot å lage storfilmen.