En kommune med 25.000 innbyggere har stor innkjøpsmakt: – Vi har kanskje ikke vært tydelige nok på hva vi ønsker

– Vi har mange utfordringer i ny kommune. Innkjøpsreglementet til kommunen er kanskje den viktigste faktoren vi må gjøre noe med – men etter valget, sier Elin Gran Weggesrud.